Dandaman maminta
Baikat hati
Bajanji badua
Sahidup samati

Batatai di palaminan
Insya Allah tuntung pandang
Baikat hati

Basanding bapaparakan
Basusujud wan kuitan
Baikat hati

Basumpah satia
Baikat hati
Sudah pang juduhnya
Kada ka lain hati

Batatai di palaminan
Insya Allah tuntung pandang
Baikat hati

Basanding bapaparakan
Basusujud wan kuitan
Baikat hati

Batatai di palaminan
Insya Allah tuntung pandang
Baikat hati

Basanding bapaparakan
Basusujud wan kuitan
Baikat hati