Dangsanak sabaratan
Disadangi baratik sambarangan
Baimbai kita basimpun
Maapiki banua nang tapandang

Indah bararatik jangan bararatik
Indah bararatik jangan bararatik

Dangsanak sabaratan
Disadangi baratik sambarangan
Baimbai kita basimpun
Maapiki banua nang tapandang

Indah bararatik jangan bararatik
Indah bararatik jangan bararatik

Lamun kota barasih nyaman jua panjanak
Banjar bungas gasan sabarataan
Lamun kota barasih nyaman jua panjanak
Banjar bungas gasan sabarataan

Dangsanak sabaratan
Disadangi baratik sambarangan
Baimbai kita basimpun
Maapiki banua nang tapandang

Indah bararatik jangan bararatik
Indah bararatik jangan bararatik

Lamun kota barasih nyaman jua panjanak
Banjar bungas gasan sabarataan
Lamun kota barasih nyaman jua panjanak
Banjar bungas gasan sabarataan

Banjar bungas gasan sabarataan
Banjar bungas gasan sabarataan