Himungnya malihat Banjarmasin
Wahini pina bungas banar
Pas rahatan di Tugu Nol Kilometer
Talihat pina langkar

Malihati Sungai Martapura
Nang pina barasih wan nyaman
Lalu lalang jukung lawan kelotok
Manambahi karamian

Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Ayo kita kayuh baimbai
Gasan kota saribu sungai
Banjarmasin kota sungai nang tarindah

Jadi pina handak tarus bajalanan
Ka Siring baramaian
Bajajanak di atas Manara Pandang
Malihat pamandangan

Ka Pasar Tarapung, Siring, lawan
Malihati Patung Bakantan
Sambil batatukar marasai Soto Banjar
Nang liwar nyaman

Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Ayo kita kayuh baimbai
Gasan kota saribu sungai
Banjarmasin kota sungai nang tarindah

Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Banjarmasin kota sungai nang tarindah
Ayo kita kayuh baimbai
Gasan kota saribu sungai
Banjarmasin kota sungai nang tarindah